Committee Members

Don Malik

Prabhdeep Singh Dhindsa

Davinder S Gill

Davinder Singh Mudhar

Parpal Singh Malhi
214-607-5646
tobaccoalleypaul@yahoo.com
Karnail Singh

Harmeet Jammu

Raja Singh Nijjar

Kuljit S Cheema

Kanwarjit Singh

Surinder Singh Khakh

Dalwinder S Khatra

Shere Singh Randhawa

Roger Sangha

Sikander Randhawa
Sikander.randhawa@yahoo.com
Balbir Humpal

Nirbhai S Benipal (Billu)
940-391-4517
bnirbhai@Yahoo.com
Harjit Singh Dhesi

Amreek Singh (Romee)

Ravinder Singh Bajwa

Gursharan Singh Bagli
817-939-9323
gursharan_bagli@yahoo.com
Sital Singh Thind

Harjit Singh Randhawa

Mandhir Singh Bal(Dhira)
972-977-9128
Mandhirbal@yahoo.com
Harjit Singh Bagli

swaich1@yahoo.com
Hardip S Gurna
510-299-4747
hardipgurna@yahoo.com